Унапређење здравља и животне средине               
Друштво

Унапређење здравља и животне средине               

Успешно је завршена сарадња комуналних предузећа из Србије и Северне Македоније из градова Врања и Скопља. Реч је о унапређењу и заштити здравља људи и животне средине смањењем ризика од загађења кроз ефикасно управљање отпадом.…