У Дунав осигурању преко 90 производа свих врста осигурања

Иако је свест о осигурању данас на високом нивоу, нажалост многи се осигурања сете тек након наступања осигураног случаја, а све из разлога што се осигурање посматра као трошак. Дунав осигурање има широку лепезу производа, тачније, преко 90 производа свих врста осигурања. Поред тога и бројне попусте, како за власнике пензионерских картица, борачких лиценци и многе друге. 

Мисија компаније Дунав осигурања је развој свести о осигурању као примарној потреби савременог човека и друштва. Осигурање би требало посматрати као сигурну инвестицију, а не трошак, јер када се тај осигурани случај деси, лепо је имати једну врсту подршке.

Нажалост, иако је свест о осигурању данас на високом нивоу,многи се осигурања сете, тек након наступања осигураног случаја, тј. штете. Које све врсте осигурања се могу добити у компанији Дунав, која осигурања су најзаступљенија, као и ризици, какво је интересовање, рекла нам је агент осигуравајуће куће Биљана Јовановић.

-Најзаступљенији ризик у осигурању је пожар. Могућности настанка пожара су веома велики. Почев од инсталација на самом грађевинском објекту. Такве ствари се дешавају често, нажалост. Иначе, осигурањем се пружа осигуравајућа заштита, не само од пожара и грома, већ и олуја, града, удара грома. Полиса осигурања од пожара закључује се како у индустрији, тако и ван ње, објашњава Јовановићева.

Што се домаћинства тиче првенствено се закључује пакет „Чувар кућа“,који обухвата све ризике који су потребни једном домаћинству. Осигурани су како грађевински објекти, тако и ствари у том објекту, додаје наша саговорница.

-Осигурани су од опасности од пожара,пре свега, од излива воде у инсталацијама, од провалне крађе, лома стакала. Постоје и многа додатна покрића која се могу закључити. Ако узмете у обзир да за непуних 300 динара месечно можете осигурати домаћинство од 50 квадрата и све ствари у том домаћинству, онда то није велики трошак.

Што се тиче одазива како физичких тако и правних лица интересовање је велико. Већина људи која дође у Дунав осигурање ради информисаности, ретко ко изађе а да не закључи неку од полиса. Ту су и бројни попусти за власнике пензионерских картица, борачких легитимација као и бројне друге, завршава Јовановићева.

Please follow and like us:
Друштво