Почела Јавна расправа о Нацрту закона о јавном информисању и медијима

Министарство информисања и телекомуникација одржава данас први округли сто у Београду у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о јавном информисању и медијима и Нацрту закона о електронским медијима. На округлом столу учествује и министар информисања и телекомуникација, Михаило Јовановић.

Министар Јовановић је на почетку округлог стола истакао важност ова два нацрта закона, која су написана у складу са Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020 – 2025. године. Врло посвећено смо радили на предлозима нацрта ова два закона, темељно, покушавајући да уважимо свако мишљење које би могло да буде релевантно како бисмо добили што је могуће боља законска решења. Овај велики посао не бисмо могли да урадимо без  подршке новинарских и медијских удружења и овим путем им се захваљујем на њиховом доприносу  – рекао је министар Јовановић и позвао све заинтересоване, стручну јавност, невладине организације, представнике јавне управе и све појединце да се укључе у јавну расправу.

Нацртом закона о јавном информисању и медијима, између осталог, потпуније је дефинисан јавни интерес у области јавног информисања и ближе је уређен рад издавача медија чији су оснивачи савети националних мањина, као и детаљно уређен поступак пројектног суфинансирања. Предвиђено је и успостављање Јединственог информационог система за спровођење и праћење суфинансирања пројеката у области јавног информисања, што ће умногоме утицати на транспарентност овог процеса.

Нацрт закона о електронским медијима, поред хармонизације са ревидираном Директивом о аудиовизуелно-медијским услугама из 2018. године и испуњености претприступних обавеза из поглавља 10, ствара предуслове за постизање веће независности и професионалности Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ), а тиме и бољег регулисања тржишта електронских медија.

Јавној расправи присуствује и Зоран Величковић председник ПРОУНС-а и директор Радио телевизије Врање.

Округли столови у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о јавном информисању и медијима и Нацрту закона о електронским медијима биће организоване у форми презентација и дискусија у још три града: 20. септембра у Нишу, 27. септембра у Новом Саду и 4. октобра у Крагујевцу .

Please follow and like us:
Друштво