Урбанистички пројекат нове котларнице на биомасу на јавној презентацији

Градска управа у Врању најавила је јавну презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације ради изградње котларнице на дрвну биомасу и компримовани гас са пратећим садржајима.

Јавна презентација у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 19. до 25. априла, од 13-15 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

Градска управа позива се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам , имовинско-правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

Урбанистички пројекат ће бити изложен у улазном холу и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања– Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 6, и на званичној интернет страници града Врања, на адреси www.vranje.org.rs/vesti.

Please follow and like us:
Друштво