Урбанистички пројекат урађен је у складу са „Планом генералне регулације Зоне 3 у Врању –Доње Врање“

Потврђено је да је урбанистички пројекат урбанистичко архитектонска разрада локације ради изградње котларнице на дрвну биомасу и компримовани гас са пратећим садржајима, ПГР Зоне 3 у Врању –Доње Врање урађен у складу са „Планом генералне регулације Зоне 3 у Врању –Доње Врање“, који је усвојен на седници Скупштине града Врања дана 27.06.2022. године.

Урбанистички пројекат урадило је ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“, са одговорним урбанистом Татјаном Цветковић дипл.инж.арх.

Пре потврђивања урбанистичког пројекта организована је јавна презенатција у трајању од седам дана, а након истека рока за јавну презентацију извршена стручна контрола о чему је сачињен извештај Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања.

Саставни део Потврде је и Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања.

Please follow and like us:
Друштво