Усвојена уредба о расподели подстицаја у пољопривреди

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години, којом се распоређује део буџетских средстава у укупном износу од 77.534.504.683 динара.

Овом уредбом прописује се обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2024. годину у циљу подршке недовољно развијених области пољопривредне производње и унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава.

На иницијативу Министарства за бригу о селу, Влада је усвојила уредбе о утврђивању три програма доделе бесповратних средстава: за куповину сеоске куће са окућницом, куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва и организовање манифестације „Михољски сусрети села“ на територији Републике Србије за 2024. годину.

Циљ ових програма је унапређење услова живота и рада у сеоским срединама.

Кроз програм куповине сеоских кућа са окућницом, за који је опредељено 500 милиона динара, подстиче се останак и повратак младих у села, док је за куповину минибусева и решавање питањa мобилности сеоског становништва, Влада, у овој години, определила 120 милиона динара.

У циљу неговања традиционалног начин живота и културно-историјског наслеђа, подржана је и манифестација „Михољски сусрети села“ са укупно 50 милиона динара.

Please follow and like us:
Друштво Пољопривреда