Усвојени Извештаји о раду јавних предузећа за 2023. годину

Седница Градског већа

На 20. седници Градског већа, којом је председавао градоначелник др Слободан Миленковић, између осталог, усвојни су  Извештаји о раду градског правобранилаштва, главног урбанисте и локалног омбудсмана града Врања за 2023. годину. Чланови Градског већа прихватили су и Извештаје о раду за 2023. годину са Финансијским извештајима пословања јавних предузећа:  Комрад „Нови дом“,„Урбанизам и изградња града Врање“, „Паркинг сервис“, Управа Бање“, као и Привредног друштва „Слободна зона“. Такође, усвојен је Предлог Правилника о условима, критеријумима и начину спровођења пројекта „Предузетништво – темељ локалног и регионалног развоја“, односно  доделе грантова за привредне субјекте који су успешно завршили програм обука.

 -Ово је заједнички пројекат Града и Министарства за равномерни регионални развој. Реч је о додели грантова за привредне субјекте, након завршене обуке, а ова средства су, пре свега, намењена женама и младима до 30 година. Министарство у пројекту учествује са 80% средстава, а град са 20%. Износ једног гранта је 300.000 динара, а укпна вредност пројекта је 3.000.000,00 милиона динара, истакла је Данијела Милосављевић, чланица Градског већа.

Такође, прихваћен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја за Град  Врање за 2024. годину.

-Овим програмом предвиђена су средства у износу од 7.300.000,00 динара и распоређена су за директна плаћања, мере руралног развоја и посебне подстицаје. У оквиру директних плаћања предвиђена су средства и износу од 1.000.000,00 динара за меру репродуктивни материјал (вештачко осемењивање). За мере руралног развоја планирана су средства у висини од 5.000.000,00 динара и то за набавку механизације у сектору биљне и сточарске производње, органску производњу за контролу и сертификацију, као и за инвестиције за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде и унапређење и развој руралне инфраструктуре. У оквиру мере посебни подстицаји предвиђена су средства у износу од 1.300.000,00 динара за промотивне активности у пољопривреди, рекла је Данијела Милосављевић.

На седници Градског већа прихваћени су и Нацрт Локалног акционог плана за превенцију и борбу против вршњачког насиља Града Врања за период 2024-2026. године и Предлог Решења  за давање у закуп локација за постављање билборда на територији града Врања. Такође, усвојени су Предлог Решења о именовању Комисије за преглед поднетих извештаја о реализацији пројеката по расписаном јавном позиву којим су додељена средства црквама и верским заједницама у 2023. години, Предлог Решења о именовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета града Врања и Одлука о покретању поступка за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града Врања ради изградње јавним надметањем.

Please follow and like us:
Друштво