Влада: Измење уредбе за пољопривреду

Влада Србије усвојила је више измењених уредби које се односе на пољопривреду, а тичу се повећања субвенција по грлу за приплодне млечне краве и повећања прелевмана и премија за млеко.

Изменама више уредби, поред осталог, прелевмани за сиреве и остале производе биће повећани на 300 динара, али и уведени прелевмани на евапорисано млеко у износу од 300 динара, саопштено је из Владе.

Такође, подижу се и субвенције по грлу за приплодне млечне краве и то са 30.000 на 40.000 динара, а субвенције ће бити исплаћене по јавном позиву који је у току. Укупан износ повећања износи 2,3 милијарде динара, а за ову меру ће у текућој години бити исплаћено укупно 14,3 милијарде динара. Мера ће важити за сва грла млечних крава којих је укупно 228.823.

Please follow and like us:
Друштво Пољопривреда