Влада Србије донела најновије одлуке после масакра у школи

Влада Србије донела је најновије одлуке после јучерашње трагедије у Oсновној школи „Владислав Рибникар”, потврђено је данас Танјугу у Влади Србије.

Најновијим одлукама Влада предлаже Мораторијум на издавање дозвола за држање и ношење кратког ватреног оружја, одобрења за набавку оружја, оружних листова и др. на две године. У року од три месеца мора бити завршена ревизија свих издатих дозвола за држање оружја.

Одлучено је и да се у року од шест месеци заврши контрола како лица која имају дозволе да држе оружје, а посебно контрола да ли су испуњени законски услови за безбедан смештај и чување оружја, као и да ли се оружје чува одвојено од муниције и да ли је на адекватан начин спречен приступ оружју и муницији малолетницима и другим неовлашћеним лицима.

Контрола свих стрељана на територији Републике Србије – да буде завршена у року од три месеца, у року од месец дана припремљени прописи о условима и начину коришћења стрељана, укључујући забрану приступа малолетним лицима.

Налаже се Министарству правде да у оквиру постојеће Радне групе за измену Кривичног законика припреми измене закона којима би се прописала кривичноправна одговорност за лица која омогуће малолетним и другим неовлашћеним лицима да дођу у посед ватреног оружја и која малолетна и друга неовлашћена лица обучавају да рукују ватреним оружјем. Такође, Министарству правде се предлаже да размотри могућност измена Кривичног законика како би се старосна граница за кривичноправну одговорност малолетних лица снизила са 14 на 12 година, уз поштовање међународних и европских стандарда.

Министарству просвете и Министарству здравља налаже се да у сарадњи, у року од месец дана, припреме прописе којима ће се омогућити увођење обавезних тестова за наркотике у средњим школама и у основним школама за ученике седмог и осмог разреда.

Влада ће у року од 10 дана формирати Савет за спречавање вршњачког насиља који ће, између осталог, обезбедити организовање мобилних тимова за вршњачко насиље кроз протоколе између центара за социјални рад и других служби (образовне и здравствене установе, полиција) које би хитно реаговале на случајеве вршњачког насиља и у консултацијама са синдикатима просветних радника и удружењима родитеља ученика размотрити целисходност доношења мере забране употребе мобилних телефона у школама.

Министарству правде и Министарству информисања и телекомуникација налаже се да у сарадњи, у року од месец дана, размотре могућност пооштравања санкција за непоштовање прописаних обавеза пружалаца медијских услуга, укључујући интернет и друге електронске платформе као и друштвене мреже, у погледу забране програмских садржаја којим се истиче и подржава насиље, криминално и друго недозвољено понашање, емитовање сцена бруталног насиља и других садржаја који могу тешко да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника.

Како је речено, Влада ће у року од 10 дана формирати Радну групу за безбедност деце на интернету, која ће размотрити увођење мере забране приступа сајтовима (ДАРК НЕТ и слично) који садрже савете како да се изврши убиство, набави дрога или ватрено оружје.

Please follow and like us:
Друштво