Вујовић: Већа средства за природна добра од националног значаја

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић потписала је уговоре са управљачима 93 заштићена подручја, на основу којих ће, за очување ових природних добара бити додељено 450 милиона динара.

Вујовић је истакла да је за заштићена подручја обезбеђено чак 500 милиона динара, који ће у потпуности бити утрошени у текућој години и за подручја која ће у 2024. години бити стављена под заштиту државе.

Опредењена средства управљачи ће користити за рад и опремање чуварске службе, обележавање заштићених подручја, инфраструктурне, едукативне активности, мониторинг врста и станишта и научно-истраживачке пројекте.

Пројекти које ће, уз нашу подршку реализовати, подићи ће на виши ниво заштиту природе. Примера ради, из ових средстава реализоваћемо пројекат који је у плану 40 година, а у питању је уређење рибље стазе у заштићеном подручју ПИО ‘Долина Пчиње’. Радићемо истим интензитетом и убудуће, како бисмо сачували природне добра и омогућили будућим генерацијама њихово одрживо коришћење“, рекла је Вујовић.

Please follow and like us:
Друштво