Завршено анкетирање грађана у склопу израде Локалног акционог плана за родну равноправност

У склопу израде Локалног акционог плана за родну равноправност завршено је анкетирање грађана и грађанки. Фокус је био на жене из руралних средина, са циљем да се стекне увид у потребе и проблеме жена на територији града.

Двадесетог јуна завршено је анкетирање грађанки и грађана. Локална самоуправа тренутно ради анализу анкетираних одговора и сами подаци из ове анкете биће значајан сегмент у изради Локалног акционог плана за родну равноправност.

-Ми смо завршили анкетирање и сада је у поступку обрада тих података, просто да видимо докле смо стигли и које смо податке добили у делу анкетирања. Анкета је била објављена на сајту града Врања, тако да је била доступна широј популацији, што је нама било посебно важно, да се укључе сви грађани и грађанке при изради Локалног акционог плана за родну равноправност, такође анкета је била подељена по Месним заједницама, јер немају сви приступ интернету и не постоји могућност да на тај начин попуне тај упитник. Такође, упитник је био прослеђен и свим јавним установама, предузећима на територији Врања, тако да смо желели што већи обухват анкетираних особа, не причам само о женама, већ и мушкарцима, јер равноправност је равноправност између оба пола, каже Данијела Милосављевић, већница за социјална питања.

Циљ је активно укључивање свих грађана у настанак овог врло важног акта за све становнике локалне заједнице. Након што је завршено анкетирање, приступило се сумирању резултата.

-Када се изврши обрада свих тих података које смо добили, то ће нам бити база или основа за израду Локалног акционог плана за родну равноправност, имаћемо одређене мере, фокусираћемо се на оне које су реалне и које можемо да реализујемо, на реалне потребе грађана и грађанки, мада ће нам фокус бити на жене из руралних средина, истиче већница.

Упитник је, наравно, био анониман и представља само један сегмент у процесу израде Локалног акционог плана за родну равноправност.

Please follow and like us:
Друштво